System: 1-chloro-4-methylbenzene/trichloromethane

Use the dropdown to view details on the components

1) 1-chloro-4-methylbenzene
DECHEMA ID1709
FormulaC7H7Cl
Synonym4-chlorotoluene
Synonymp-tolyl chloride
Synonymp-chlorotoluene
InChi-KeyNPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Registry No.106-43-4
2) trichloromethane
DECHEMA ID37296
FormulaCHCl3
SynonymR 20 (trichloromethane)
Synonymchloroform
Synonymmethyl trichloride
SynonymFreon 20
Synonymmethenyl trichloride
Synonymrefrigerant 20
Synonymmethane trichloride
Synonymformyl trichloride
Synonymtrichloroform
InChi-KeyHEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Registry No.67-66-3

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
eutectic-11View