System: 1-chlorononane/trichloromethane

Use the dropdown to view details on the components

1) 1-chlorononane
DECHEMA ID17825
FormulaC9H19Cl
Synonymnonyl chloride
Synonym1-nonylchloride
InChi-KeyRKAMCQVGHFRILV-UHFFFAOYSA-N
Registry No.2473-01-0
2) trichloromethane
DECHEMA ID37296
FormulaCHCl3
SynonymR 20 (trichloromethane)
SynonymFreon 20
Synonymmethenyl trichloride
Synonymrefrigerant 20
Synonymmethane trichloride
Synonymformyl trichloride
Synonymtrichloroform
Synonymchloroform
Synonymmethyl trichloride
InChi-KeyHEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Registry No.67-66-3

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
enthalpy of mixingliquid117View