System: sodium azide (Na(N3))/chlorosulfuric acid

Use the dropdown to view details on the components

1) sodium azide (Na(N3))
DECHEMA ID19013
FormulaN3Na
Synonymnemazyd
Synonymhydrazoic acid sodium salt
Synonymsodium azide
InChi-KeyPXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.26628-22-8
2) chlorosulfuric acid
DECHEMA ID41557
FormulaClHO3S
Synonymchlorosulfonic acid
InChi-KeyXTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.7790-94-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData