System: (phenylmethyl)-1,1'-biphenyl/(1,1-dimethylethyl)benzene

Use the dropdown to view details on the components

1) (phenylmethyl)-1,1'-biphenyl
DECHEMA ID21327
FormulaC19H16
Synonymbenzyldiphenyl
InChi-KeyZOYJYNLKJSQUEM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.31307-59-2
2) (1,1-dimethylethyl)benzene
DECHEMA ID45669
FormulaC10H14
Synonym2-methyl-2-phenylpropane
Synonym2-phenyl-2-methylpropane
Synonymtert.-butylbenzene
Synonymtrimethylphenylmethane
Synonympseudobutylbenzene
Synonymtert-butylbenzene
InChi-KeyYTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Registry No.98-06-6

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
activity coefficient (infinite dilution)-11View