System: tetrahydrofuran/2-chlorobenzenamine

Use the dropdown to view details on the components

1) tetrahydrofuran
DECHEMA ID2404
FormulaC4H8O
SynonymTHF
Synonymcyclotetramethylene oxide
Synonymbutylene 1,4-oxide
Synonymfuranidine
Synonymhydrofuran
Synonymtetrahydrofurane
Synonymoxacyclopentane
Synonymdiethylene oxide
Synonymtetramethylene oxide
Synonymtetrahydrin
Synonymbutylene oxide
Synonymoxolane
Synonym1,4-epoxybutane
InChi-KeyWYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Registry No.109-99-9
2) 2-chlorobenzenamine
DECHEMA ID45307
FormulaC6H6ClN
Synonymo-chloroaniline
Synonymo-aminochlorobenzene
Synonymo-chlorobenzenamine
Synonym2-chloroaniline
InChi-KeyAKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Registry No.95-51-2

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
densityliquid133View
sound velocityliquid133View