System: 2-chloro-4-methyl-1-nitrobenzene/1-chloro-3-methyl-2-nitrobenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-chloro-4-methyl-1-nitrobenzene
DECHEMA ID25021
FormulaC7H6ClNO2
Synonymm-chloro-4-nitrotoluene
Synonym3-chloro-4-nitrotoluol
Synonym3-chloro-4-nitrotoluene
InChi-KeyKGSQRFPDZCBVBS-UHFFFAOYSA-N
Registry No.38939-88-7
2) 1-chloro-3-methyl-2-nitrobenzene
DECHEMA ID30295
FormulaC7H6ClNO2
Synonym3-chloro-2-nitrotoluene
Synonym2-nitro-3-chlorotoluene
InChi-KeyJLDKNVUJLUGIBQ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.5367-26-0

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
eutectic-213View