System: 2-chloro-4-methyl-1-nitrobenzene/4-chloro-2-methyl-1-nitrobenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-chloro-4-methyl-1-nitrobenzene
DECHEMA ID25021
FormulaC7H6ClNO2
Synonym3-chloro-4-nitrotoluene
Synonymm-chloro-4-nitrotoluene
Synonym3-chloro-4-nitrotoluol
InChi-KeyKGSQRFPDZCBVBS-UHFFFAOYSA-N
Registry No.38939-88-7
2) 4-chloro-2-methyl-1-nitrobenzene
DECHEMA ID30296
FormulaC7H6ClNO2
Synonym5-chloro-2-nitrotoluol
Synonym3-chloro-6-nitrotoluene
InChi-KeyNSMZCUAVEOTJDS-UHFFFAOYSA-N
Registry No.5367-28-2

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
eutectic-217View