System: 1-iodo-2,4-dimethylbenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 1-iodo-2,4-dimethylbenzene
DECHEMA ID26392
FormulaC8H9I
Synonym2,4-dimethyl-1-iodobenzene
InChi-KeyBUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.4214-28-2

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
vapor pressure-319View