System: 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane/trimethyl(3-methylphenoxy)silane

Use the dropdown to view details on the components

1) 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
DECHEMA ID2657
FormulaC30H62
SynonymCosbiol
SynonymRobane
Synonymsqualane
Synonymdodecahydrosqualene
Synonymperhydrosqualene
InChi-KeyPRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.111-01-3
2) trimethyl(3-methylphenoxy)silane
DECHEMA ID12739
FormulaC10H16OSi
Synonymtrimethyl(m-tolyloxy)silane
Synonymm-tolyl trimethylsilyl ether
InChi-KeyUYBLRZBUAXYZQO-UHFFFAOYSA-N
Registry No.17902-31-7

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
activity coefficient (infinite dilution)-12View