System: [(trifluoromethyl)sulfonyl]benzene/benzene

Use the dropdown to view details on the components

1) [(trifluoromethyl)sulfonyl]benzene
DECHEMA ID26707
FormulaC7H5F3O2S
Synonymphenyl trifluoromethyl sulfone
InChi-KeyUPGBQYFXKAKWQC-UHFFFAOYSA-N
Registry No.426-58-4
2) benzene
DECHEMA ID38827
FormulaC6H6
Synonymbenzolene
Synonympyrobenzole
Synonymcoal naphtha
Synonympyrobenzol
Synonymphenyl hydride
Synonymcarbon oil
Synonymmotor benzol
Synonymbicarburet of hydrogen
Synonymmineral naphtha
Synonymbenzole
Synonymcyclohexatriene
InChi-KeyUHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Registry No.71-43-2

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
activity coefficient (infinite dilution)-11View