System: nonane/1-ethyl-3-methyl-1H-imidazolium methylphosphonate

Use the dropdown to view details on the components

1) nonane
DECHEMA ID2722
FormulaC9H20
Synonymshellsol 140
Synonymnonyl hydride
Synonymn-nonane
InChi-KeyBKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Registry No.111-84-2
2) 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazolium methylphosphonate
DECHEMA ID56862
FormulaC7H15N2O3P
Synonym[EMIM][MeOHPO2]
Synonym1-ethyl-3-methylimidazolium methylphosphonate
Synonym1-ethyl-3-methyl-1H-imidazolium salt with methylphosphonic acid (1:1)
InChi-KeyVONLRLRHVQRSEA-UHFFFAOYSA-N
Registry No.D914151021

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
activity coefficient (infinite dilution)-12View