System: 1,3-dimethyl-5-(1-methylethyl)benzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 1,3-dimethyl-5-(1-methylethyl)benzene
DECHEMA ID27819
FormulaC11H16
Synonym3,5-dimethylcumene
InChi-KeyRMKJTYPFCFNTGQ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.4706-90-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
critical volume-22View
densityliquid11View
UNIQUAC area parameter-11View
UNIQUAC volume parameter-11View