System: ethylbenzene/triethoxysilane

Use the dropdown to view details on the components

1) ethylbenzene
DECHEMA ID30
FormulaC8H10
SynonymEB
SynonymBenzene, ethyl-
Synonymphenylethane
InChi-KeyYNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.100-41-4
2) triethoxysilane
DECHEMA ID46041
FormulaC6H16O3Si
InChi-KeyQQQSFSZALRVCSZ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.998-30-1

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
densityliquid1100View