System: ethylbenzene/5-((S)-3,7-Dimethyloctyloxy)-2-[[[4-(octyloxy)phenyl]imino]methyl]phenol

Use the dropdown to view details on the components

1) ethylbenzene
DECHEMA ID30
FormulaC8H10
SynonymEB
SynonymBenzene, ethyl-
Synonymphenylethane
InChi-KeyYNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.100-41-4
2) 5-((S)-3,7-Dimethyloctyloxy)-2-[[[4-(octyloxy)phenyl]imino]methyl]phenol
DECHEMA ID80524
FormulaC31H47NO3
InChi-KeyCREDRPZQWXTYGS-SANMLTNESA-N
Registry No.D900662023

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
activity coefficient (infinite dilution)-17View