System: (chloromethyl)benzene/1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene

Use the dropdown to view details on the components

1) (chloromethyl)benzene
DECHEMA ID33
FormulaC7H7Cl
Synonymchloromethylbenzene
Synonymbenzyl chloride
Synonymtolyl chloride
Synonymα-chlorotoluene
Synonymω-chlorotoluene
Synonymchlorophenylmethane
InChi-KeyKCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Registry No.100-44-7
2) 1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene
DECHEMA ID45884
FormulaC10H14
Synonymcamphogen
Synonym1-isopropyl-4-methylbenzene
Synonym1-methyl-4-isopropylbenzene
Synonym1,4-cymene
Synonymbenzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
Synonym4-isopropyl-1-methylbenzene
Synonymp-cymene
Synonymp-methylisopropylbenzene
Synonym4-(1-methylethyl)toluene
Synonymp-isopropyltoluene
Synonymp-cymol
Synonymp-isopropylmethylbenzene
Synonymp-methylcumene
Synonym4-isopropyltoluene
InChi-KeyHFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Registry No.99-87-6

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
azeotrope-11View