System: 2-hydroxybenzoic acid methyl ester/1-methyl-2-nitrobenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
DECHEMA ID3803
FormulaC8H8O3
Synonymsalicylic acid methyl ester
Synonymsynthetic wintergreen oil
Synonymgaultheria oil, artificial
Synonymo-hydroxybenzoic acid methyl ester
Synonymsweet birch oil
Synonymbetula oil
Synonymmethyl 2-hydroxybenzoate
Synonymo-hydroxybenzoic acid, methyl ester
Synonym2-(methoxycarbonyl)phenol
Synonymwintergreen oil, synthetic
Synonym2-hydroxybenzenecarboxylic acid methyl ester
Synonymnatural wintergreen oil
Synonymmethyl salicylate
Synonymteaberry oil
Synonymmethyl-o-hydroxybenzoate
InChi-KeyOSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Registry No.119-36-8
2) 1-methyl-2-nitrobenzene
DECHEMA ID43639
FormulaC7H7NO2
SynonymONT
Synonymo-nitrotoluene
Synonymo-methylnitrobenzene
Synonym2-nitrotoluene
Synonym2-methylnitrobenzene
Synonym2-methyl-1-nitrobenzene
Synonym2-nitro-1-methylbenzene
Synonym2-nitrotoluol
Synonym1-nitro-2-methylbenzene
InChi-KeyPLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Registry No.88-72-2

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
azeotrope-11View