System: propane/(1-methylethyl)benzene

Use the dropdown to view details on the components

1) propane
DECHEMA ID39749
FormulaC3H8
SynonymR 290
Synonymfreon
Synonymrefrigerant 290
Synonympropyl hydride
Synonymdimethylmethane
Synonymfreon 290
InChi-KeyATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.74-98-6
2) (1-methylethyl)benzene
DECHEMA ID45706
FormulaC9H12
Synonym2-phenylpropane
Synonym1-(methylethyl)benzene
Synonymisopropylbenzene
Synonymcumene
Synonymcumeme
InChi-KeyRWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Registry No.98-82-8

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
vapor-liquid equilibrium, isothermal-14View