System: 2-methyl-2-propanol/potassium iodide (KI)/potassium iodide (KI)/water/water/potassium amalgam electrode/silver-silver iodide electrode/silver-silver iodide electrode

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-methyl-2-propanol
DECHEMA ID40183
FormulaC4H10O
Synonymtert.-butyl alcohol
Synonymtert-butanol
Synonymt-butanol
Synonym2-methylpropan-2-ol
Synonymtrimethyl carbinol
Synonymtba
Synonymtert-butyl alcohol
Synonymtrimethylcarbinol
Synonym2-methylpropanol-2
Synonymtrimethylcarbinole
Synonymtert-butyl hydroxide
Synonymtert. butanol
Synonym1,1-dimethylethanol
Synonymtrimethylmethanol
Synonymtebol
InChi-KeyDKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.75-65-0
2) potassium iodide (KI)
DECHEMA ID40888
FormulaIK
Synonympotassium iodide
InChi-KeyNLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Registry No.7681-11-0
3) water
DECHEMA ID41137
FormulaH2O
Synonymice
Synonymdihydrogen oxide
Synonymhydrogen oxide
Synonymrefrigerant 718
InChi-KeyXLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Registry No.7732-18-5
4) potassium amalgam electrode
DECHEMA ID46203
FormulaK,Hg
Registry No.D012900012
5) silver-silver iodide electrode
DECHEMA ID46214
FormulaAg/AgI
Registry No.D013500009

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
electromotive forceliquid129View