System: 1-ethynyl-4-methoxybenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 1-ethynyl-4-methoxybenzene
DECHEMA ID40878
FormulaC9H8O
Synonymp-methoxyphenylacetylene
InChi-KeyKBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.768-60-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
vapor pressure-22View