System: disodium titanate (Na2TiO3)/titanium oxide (TiO2)

Use the dropdown to view details on the components

1) disodium titanate (Na2TiO3)
DECHEMA ID4291
FormulaNa2O3Ti
Synonymdisodium dioxido-oxotitanium
Synonymdisodium titanate (TiO3|+2-|)
InChi-KeyBNEFROLMFDVOEA-UHFFFAOYSA-N
Registry No.12034-34-3
2) titanium oxide (TiO2)
DECHEMA ID6522
FormulaO2Ti
Synonymrutile (TiO2)
Synonymtitanium(IV) oxide
Synonymtitanium dioxide (rutile)
Synonymdioxotitanium
Synonymtitanium(4+) oxide
Synonymtitanium dioxide
InChi-KeyGWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.13463-67-7

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
eutectic-12View
fusion temperature-12View