System: 5-methyl-2-(1-methylethyl)phenol/1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)benzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 5-methyl-2-(1-methylethyl)phenol
DECHEMA ID43835
FormulaC10H14O
Synonymthymol
Synonym3-p-cymenol
Synonymphenol, 2-isopropyl-5-methyl
Synonymp-cymen-3-ol
Synonymisopropyl cresol
Synonym3-methyl-6-isopropylphenol
Synonymp-cymene, 3-hydroxy
Synonym1-hydroxy-5-methyl-2-(1-methylethyl)benzene
Synonym6-isopropyl-m-cresol
Synonym5-methyl-2-(methylethyl)phenol
Synonym3-hydroxy-p-cymene
Synonymm-thymol
Synonym5-methyl-2-isopropylphenol
Synonym5-methyl-2-isopropyl-1-phenol
Synonymthymic acid
Synonym3-hydroxy-1-methyl-4-isopropylbenzene
Synonymm-cresol, 6-isopropyl
Synonym2-isopropyl-5-methylphenol
Synonym5-methyl-2-(1-methylethyl)-phenol
Synonymthyme camphor
Synonym1-methyl-3-hydroxy-4-isopropyl benzene
Synonymisopropyl-m-cresol
InChi-KeyMGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Registry No.89-83-8
2) 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)benzene
DECHEMA ID44789
FormulaC11H14O2
Synonym4-allyl-1,2-dimethoxybenzene
Synonym1-allyl-3,4-dimethoxybenzene
Synonym4-allylveratrole
InChi-KeyZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Registry No.93-15-2

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
no azeotrope under specified conditions-11View