System: 1,3-dimethyl-5-nitrobenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
DECHEMA ID45849
FormulaC8H9NO2
Synonym5-nitro-1,3-dimethylbenzene
Synonym1-nitro-3,5-dimethylbenzene
Synonym3,5-dimethylnitrobenzene
Synonymoekanal
Synonym3,5-dimethyl-1-nitrobenzene
Synonymnitroxylol
Synonym5-nitro-m-xylene
Synonymm-xylene, 5-nitro-
Synonym5-nitro-xylol
InChi-KeyBYFNZOKBMZKTSC-UHFFFAOYSA-N
Registry No.99-12-7

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
fusion temperature-11View