System: 2-aminoethanol/α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)/water

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-aminoethanol
DECHEMA ID7971
FormulaC2H7NO
Synonymβ-hydroxyethylamine
Synonym2-amino-1-ethanol
Synonymβ-ethanolamine
Synonymcolamine
Synonymβ-aminoethyl alcohol
Synonymethanolamine
Synonymmea
Synonymaminoethanol
Synonymmonoethanolamine
Synonymethylolamine
Synonym2-hydroxyethylamine
InChi-KeyHZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Registry No.141-43-5
2) α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
DECHEMA ID18238
Formula(C2H4O)n
SynonymPEG
Synonymcarbowax
Synonymoxyethylene polymer
Synonympolyethylene glycol
Synonymα-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylene)
Synonymethylene glycol homopolymer
Synonympolyethylene oxide
Synonymlinear poly(ethylene oxide)
Synonympoly(ethylene glycol)
Synonymethylene oxide polymer
Synonympoly(oxyethylene) glycol
Synonymethylene glycol polymer
Synonymethylene oxide homopolymer
Synonympoly(ethylene ether) glycol
InChi-KeyLYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Registry No.25322-68-3
3) water
DECHEMA ID41137
FormulaH2O
Synonymice
Synonymdihydrogen oxide
Synonymhydrogen oxide
Synonymrefrigerant 718
InChi-KeyXLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Registry No.7732-18-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
molecular weight-272View
surface tensionliquid136View
viscosity, dynamicliquid136View