System: 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol/dichloromethane

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
DECHEMA ID8377
FormulaC10H22O4
Synonymbutoxytryglycol
Synonymbutoxy triglycol
Synonymtriethylene glycol monobutyl ether
Synonymnsc 164915
Synonymbutoxytriethylene glycol
Synonymtriglycol monobutyl ether
Synonym3,6,9-trioxa-1-tridecanol
Synonymdowanol tbat
Synonymbutoxytriethylene glycerol
Synonymtriethylene glycol n-butyl ether
Synonymc4e3
Synonymbtg
Synonymtriethylene glycol butyl ether
Synonymbutyltriglycol
Synonym3,6,9-trioxatridecan-1-ol
Synonymtegbe
InChi-KeyCOBPKKZHLDDMTB-UHFFFAOYSA-N
Registry No.143-22-6
2) dichloromethane
DECHEMA ID40140
FormulaCH2Cl2
SynonymR30
SynonymR 30
Synonymmethylenechloride
Synonymrefrigerant 30
Synonymmethylene bichloride
SynonymFreon 30
Synonymmethane dichloride
Synonymmethylene chloride
Synonymdimethyl chloride
Synonymmethylene dichloride
InChi-KeyYMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Registry No.75-09-2

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData