System: 1-(chloromethyl)-4-nitrobenzene/2-methylbutane

Use the dropdown to view details on the components

1) 1-(chloromethyl)-4-nitrobenzene
DECHEMA ID9
FormulaC7H6ClNO2
Synonymp-nitrobenzyl chloride
Synonym4-nitrobenzylchloride
Synonymp-nitrobenzylchloride
InChi-KeyKGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Registry No.100-14-1
2) 2-methylbutane
DECHEMA ID41628
FormulaC5H12
Synonym3-methylbutane
Synonymisoamylhydride
Synonymisopentane
Synonymethyldimethylmethane
Synonym1,1,2-trimethylethane
Synonymiso-pentane
InChi-KeyQWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Registry No.78-78-4

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
solid-liquid equilibrium-11View