System: [(difluoromethyl)sulfonyl]benzene/benzene

Use the dropdown to view details on the components

1) [(difluoromethyl)sulfonyl]benzene
DECHEMA ID9947
FormulaC7H6F2O2S
Synonymphenyl difluoromethyl sulfone
InChi-KeyLRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
Registry No.1535-65-5
2) benzene
DECHEMA ID38827
FormulaC6H6
Synonymbenzolene
Synonympyrobenzole
Synonymcoal naphtha
Synonympyrobenzol
Synonymphenyl hydride
Synonymcarbon oil
Synonymmotor benzol
Synonymbicarburet of hydrogen
Synonymmineral naphtha
Synonymbenzole
Synonymcyclohexatriene
InChi-KeyUHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Registry No.71-43-2

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
activity coefficient (infinite dilution)-11View